Алкохолни градуси и проценти

За алкохола се ползват обемни проценти, масови проценти и градуси по стара английска система.
Алкохолен градус е обемният процент на алкохола. Обемен процент е обема на алкохола разделен на обема на общата течност. Масов процент е масата на разтворения алкохол разделен на общата маса на течността. Масовия и обемния процент се различават при алкохолните смеси, защото плътността на алкохола не е 1, както на водата. Приблизителна формула за конвертиране на масови и обемни проценти:[Обемен %] = 1,25 x [Масов %]
[Масов %] = 0,8 x [Обемен %]По една стара английска система един алкохол е истински ако като се намокри със съответната напитка успее да се възпламени. Опитно е установено, че 100° proof e при 57.15% обемни процента на алкохола. По британската дефиниция съотношението [британски градус(proof)]:[обемен процент] е около 7:4 до към 8:4, например ако имаме 80 proof имаме 40 обемни процента.